Sari la conținut
Home » Termeni si conditii

Termeni si conditii

Termeni și condiții de utilizare

Utilizarea acestui site pus la dispoziţie de către Sc Ice Trust Global Srl este supusă următoarelor prevederi:

1. Drepturi de marcă şi de autor, drepturi de utilizare

Întregul conţinut al site-ului, de exemplu texte, imagini, grafice, înregistrări sonore, animaţii şi înregistrări video, inclusiv logourile firmelor şi mărcile, precum şi designul site-urilor web ale Sc Ice Trust Global Srl sunt protejate prin dreptul de marcă şi de autor, precum şi prin alte drepturi destinate protecţiei proprietăţii intelectuale. Sunt interzise distribuirea, modificarea sau copierea elementelor de conţinut ale acestor pagini, inclusiv framing-ul, respectiv utilizarea tehnicilor de framing.

Societatea Ice Trust Global Srl atrage atenţia asupra faptului că site-ul conţine şi imagini supuse dreptului de autor al terţilor.

Prin intermediul acestui site nu sunt acordate drepturi de licenţă sau alte drepturi de utilizare a elementelor specifice dreptului de proprietate intelectuală conţinute, inclusiv drepturile de marcă şi de autor. Pentru copierea, distribuirea, reproducerea, transmiterea sau alte forme de utilizare a acestui drept de proprietate intelectuală este necesar acordul în formă scrisă din partea Sc Ice Trust Global Srl. Nu este permisă nici copierea, distribuirea, modificarea sau punerea la dispoziţia terţilor a celorlalte elemente de conţinut ale site-ului. În special pentru utilizarea textelor, pasajelor de text sau a materialelor vizuale este necesar acordul prealabil din partea societăţii Ice Trust Global Srl.

Este permis expres utilizatorilor site-ului să realizeze o copie individuală a site-ului web pentru utilizarea proprie, în măsura în care această copie este folosită în scopuri personale, fără caracter comercial şi dacă astfel nu este modificat conţinutul. Toate informaţiile cu privire la drepturile de proprietate intelectuală trebuie menţinute la nivelul copiilor sau, în măsura în care urmează a fi utilizate numai extrase ale site-ului web, aceste informaţii trebuie inserate în mod corespunzător. Este permisă utilizarea în comunicarea publică a elementelor de conţinut ale comunicatelor de presă şi ale altor documente clasificate ca publice. Această prevedere nu se aplică însă pentru documentele protejate prin drepturile de marcă, de autor sau prin alte dispoziţii legale.

2. Limitarea răspunderii

Informaţiile conţinute la nivelul site-ului web sunt verificate în mod permanent de către societatea Ice Trust Global Srl şi sunt actualizate. Chiar dacă societatea Ice Trust Global Srl manifestă în acest context un nivel maxim de diligenţă, nu se poate garanta că site-ul nu prezintă nicio eroare. Din acest motiv, societatea Ice Trust Global Srl nu îşi asumă nicio răspundere sau garanţie – expres sau tacit – cu privire la actualitatea, corectitudinea sau caracterul complet al informaţiilor puse la dispoziţie. Societatea Ice Trust Global Srl nu îşi asumă nicio răspundere pentru aceste pagini de internet şi nicio responsabilitate pentru măsurile destinate protecţiei datelor ale administratorilor acestor pagini de internet.

Societatea Ice Trust Global Srl îşi rezervă dreptul de a modifica sau a completa informaţiile şi datele puse la dispoziţie, în orice moment şi fără notificarea prealabilă. Orice informaţii conţinute pe site-ul societăţii Ice Trust Srl cu privire la viitorul societatii au la bază presupunerile şi estimările conducerii Ice Trust Global Srl, motiv pentru care sunt supuse riscurilor şi incertitudinilor. Societatea Ice Trust Global Srl nu are obligaţia de a actualiza informaţiile cu privire la viitorul societatii şi nu îşi asumă nicio răspundere pentru astfel de afirmaţii.

Societatea Ice Trust Global Srl poate refuza în orice moment accesul la acest site şi nu îşi asumă nici garanţie pentru disponibilitatea fără întrerupere a acestui site.

Chiar dacă Ice Trust Global Srl depune toate eforturile posibile pentru a evita virusarea site-ului, nu poate fi asumată nicio garanţie în acest sens.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal și politica de utilizare a cookie-urilor

Informații detaliate sunt prezentate în secțiunea “Prelucrarea datelor cu caracter personal” a acestui site

4. Declinarea responsabilității

Conținutul site-ului icetrust.ro a fost realizat cu mare atenţie pentru introducerea corectă a datelor şi respectarea acurateţei informaţiilor. Cu toate acestea, există probabilitatea existenţei unor erori. Din acest motiv, Ice Trust Global Srl nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare, în ceea ce priveşte preţuri, caracteristici, imagini etc.

În eventualitatea în care preţul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, Ice Trust Global Srl îşi rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută. De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără o notificare prealabilă de către producători. Valoarea maximă a obligaţiilor Ice Trust Global Srl faţă de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Ice Trust Global Srl de la clientul respectiv.

5. Fraudă

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONŢINUTUL SITE-ULUI ICETRUST.RO SAU DE A AFECTA PERFORMANŢELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL ICETRUST.RO VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ICETRUST.RO ŞI VA FACE OBIECTUL UNEI PLÂNGERI PENALE LA ORGANELE DE POLIŢIE, ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

6.Litigii

Orice litigiu apărut între Clienţi şi Ice Trust Global Srl va fi rezolvat prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată române, de pe raza municipiului Brasov.

Fiind de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare, clientul îşi asumă în totalitate răspunderea pentru respectarea acestora.